Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Fujikin Bắc Ninh mới- giai đoạn 2

Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fujikin Bắc Ninh

Ngày bắt đầu: 27/07/2017

Ngày kết thúc: 31/03/2018

 

CHI TIẾT DỰ ÁN