Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Emerald Blue Việt Nam

Địa điểm: KCN Amata, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Emerald Việt Nam

Diện tích: 5.265 m2

Ngày khởi công: 19/12/2013.

Ngày hoàn thành: 30/06/2014.

CHI TIẾT DỰ ÁN