Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Chrysanthemum Việt Nam – Giai đoạn 1

Địa điểm: KCN Singapore Ascendas Protrade, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chrysanthemum VN

Diện tích sàn: 5.887 m2

Ngày bắt đầu: 19/05/2016

Ngày hoàn thành: 15/11/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN