Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Apple Film Đà Nẵng-Giai đoạn 1

Địa điểm: KCN Hòa Cầm, Tp. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng

Diện tích: 7.829 m2

Ngày bắt đầu: 10/01/2016

Ngày hoàn thành: 31/08/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN