Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Advance Nonwoven Việt Nam – Giai đoạn 1.

Địa chỉ: KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Advance Nonwoven Việt Nam.

Tổng diện tích đất: 20.960 m2.

Tổng diện tích sàn: 2.500 m2.

Ngày khởi công: 09/05/2014.

Ngày hoàn thành: 10/11/2014.

CHI TIẾT DỰ ÁN