Mô tả dự án

Tên công ty:  Nhà máy MTI Việt Nam.

Dự án: Khu xử lý nước thải, phòng giặt đồ, phòng in

Địa chỉ: Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1 , tỉnh Bình Dương.

Tổng diện tích đất: 4.000 m2.

Tổng diện tích sàn: 1.000 m2.

Ngày khởi công: 05/09/2008.

Ngày hoàn thành: 15/10/2008.

CHI TIẾT DỰ ÁN