Mô tả dự án

Dự án: Mở rộng dây chuyền đúc lò 2019 cho nhà máy TPR V-L

Địa điểm: 26 đường số 2, KCN Việt Nam Singapore 2, Phú Chánh, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TPR Việt Nam

Thời gian bắt đầu: 18/06/2020

Thời gian hoàn thành: 15/11/2020

CHI TIẾT DỰ ÁN