Mô tả dự án

Dự án: Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thời gian bắt đầu: 09/2015

Thời gian hoàn thành: 12/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN