Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Công Nghiệp Sahara Việt Nam – Giai Đoạn 2

Địa điểm: KCN Yên Phong, Đường Không Tên, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sahara Industry Việt Nam

Thời gian bắt đầu: 08/2017

Thời gian hoàn thành: 11/2017

CHI TIẾT DỰ ÁN