Mô tả dự án

Tên công ty: Nhà Máy Emerald Blue Việt Nam.

Dự án: Nhà Máy Emerald Blue Việt Nam.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata Đồng Nai.

Tổng diện tích đất: 8.209 m2.

Tổng diện tích sàn: 5.265 m2.

Ngày khởi công: 19/12/2011.

Ngày hoàn thành: 30/06/2012.

CHI TIẾT DỰ ÁN