Mô tả dự án

Dự án: Galaxy Cinema Vinh

Địa chỉ: Số 01, Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân

Ngày bắt đầu: 15/05/2017

Ngày kết thúc: 14/10/2017

CHI TIẾT DỰ ÁN