Mô tả dự án

Dự án: Galaxy Cinema Mipec

Địa chỉ: Số 02 Long Biên, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân

Ngày bắt đầu: 27/12/2015

Ngày kết thúc: 02/06/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN