Mô tả dự án

Dự án: Galaxy Cinema Hải Phòng

Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân

Ngày bắt đầu: 25/05/2017

Ngày kết thúc: 30/11/2017

CHI TIẾT DỰ ÁN