Mô tả dự án

Dự án: Galaxy Cinema Đà Nẵng

Địa chỉ: 478 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân

Ngày bắt đầu: 08/04/2016

Ngày kết thúc: 23/09/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN