Mô tả dự án

Dự án: Dự án cải tạo nhà máy Acecook Bình Dương

Địa chỉ: 1B Block, An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Indemitsu Engineering Việt Nam

Ngày khởi công:25/06/2019.

Ngày hoàn thành: 11/08/2019.

CHI TIẾT DỰ ÁN