Mô tả dự án

Dự án: Công trình cải tạo nhà xưởng cho công ty giải pháp an toàn tự động Hatsuta

Địa điểm: Lô J4-7, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Hòa Liên, Quân Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Giải Pháp An Toàn Tự Động Hatsuta

Thời gian bắt đầu: 10/03/2020

Thời gian hoàn thành: 20/05/2020

CHI TIẾT DỰ ÁN