Mô tả dự án

Tên công ty:  Nhà máy Maruei.

Dự án: Canteen.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1, tỉnh Bình Dương.

Tổng diện tích đất: 37.904 m2.

Tổng diện tích sàn: 450 m2.

Ngày khởi công: 05/09/2008.

Ngày hoàn thành: 15/10/2008.

CHI TIẾT DỰ ÁN