Mô tả dự án

Dự án: Cải tạo Nhà máy mới thuộc Công ty Heiwa Medic Việt Nam

Địa điểm: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội Việt Nam.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2017

Thời gian hoàn thành: 31/12/2017

CHI TIẾT DỰ ÁN