Mô tả dự án

Dự án: Acecook Bình Dương

Địa điểm: ĐT743, Ấp 1B, Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Thời gian bắt đầu: 29/03/2021

Thời gian hoàn thành: 15/05/2021

CHI TIẾT DỰ ÁN