KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG

Chức danh:                                                    Loại công việc:

Kỹ sư hiện trường                                           Toàn thời gian

 

Báo cáo trực tiếp:                                          Địa điểm làm việc:

Chỉ Huy Trưởng                                             Hồ Chí Minh/Phan Thiết/Đà Nẵng

 

Số lượng cần tuyển: 10 Kỹ sư

 

Sơ lược về công việc:

Kỹ sư hiện trường đảm bảo các công việc được triển khai phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu trong hợp đồng, được phân công kiểm tra tất cả các khía cạnh của công tác xây dựng.

Kỹ sư hiện trường cũng kiểm tra việc thực hiện của Nhà thầu phụ có đạt yêu cầu thực tế tuân theo những quy định đã phát hành. Báo cáo cho Chỉ Huy Trưởng hay trực tiếp cho Giám Đốc Dự án về công việc kiểm tra, nghiệm thu và các công việc liên quan khác.

 

Chức năng/Nhiệm vụ:

 

 • Đọc kỹ và triển khai bản vẽ thi công;
 • Thiết lập các chương trình làm việc của tổ đội dựa vào tiến độ tuần, tháng;
 • Lập và quản lý tiến độ hạng mục được giao phụ trách (trên cơ sở tiến độ tổng do Giám đốc Dự án/ Chỉ Huy Trưởng lập);
 • Triển khai, hướng dẫn thi công, kiểm tra chất lượng các tổ đội theo quy trình thi công;
 • Kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc công nhân thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động;
 • Kiểm soát nhân lực thi công so với dự kiến;
 • Lập tiến độ vật tư và thiết bị cho từng hạng mục theo tiến độ thi công; kiểm soát báo cáo đề xuất sử dụng vật tư phù hợp định mức;
 • Bốc tách khối lượng vật tư, yêu cầu vật tư thi công;
 • Ra chi tiết (detail) thép, lập biện pháp thi công;
 • Điều phối, theo dõi, đôn đốc các thầu phụ, đội công nhật trên công trường;
 • Bóc tách và kiểm tra khối lượng hoàn thành của thầu phụ / đội thi công;
 • Bám sát chặt chẽ công tác thi công ngoài công trường;
 • Làm biên bản nghiệm thu từng hạng mục do mình phụ trách theo form mẫu;
 • Ghi báo cáo ngày và hình ảnh công việc của mình phụ trách:
 • Tình hình tiến độ, chất lượng
 • Tình hình cung cấp vật tư, trang thiết bị
 • Tình hình an toàn lao động.
 • Tham gia chuẩn bị báo cáo tuần và báo cáo tháng;
 • Chú trọng đến tình hình an toàn lao động, vệ sinh công trường;
 • Lập danh sách các hạng mục chưa đạt yêu cầu (defect list) và bảo đảm công tác sửa chữa được Nhà thầu phụ tiến hành;
 • Tham gia nghiệm thu công việc, bàn giao với Tư vấn Nhà thầu chính/Chủ đầu tư.

 

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng;
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí Kỹ sư công trường;
 • Biết tiếng Anh và có kinh nghiệm làm việc với các Công ty Nhật là một lợi thế;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính nghiệp vụ;
 • Có khả năng làm việc với áp lực cao.

 

Lương và phúc lợi:

 • Lương: Thỏa thuận;
 • Các chế độ khác theo quy định của Luật Việt Nam hiện hành.
 • Được phụ cấp công tác

admin