May 26 2017 0Comment

HỌC PCCC NĂM 2016

Khóa huấn luyện PCCC được tổ chức định kỳ vào tháng 25/09/2016 do Cảnh sát PCCC quận 7 tổ chức

admin