LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
  • Xây dựng các công trình điện dân dụng và công nghiệp
  • Thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, hệ thống thoát nước cho các công trình dân dụng và công nghiệp
  • Thi công cầu, kênh, rào chắn, san lấp mặt bằng
  • Thi công trang trí nội thất
  • Sản xuất, gia công và lắp đặt kết cấu thép
  • Kinh doanh vận tải hàng hóa
  • Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng xây dựng, vật tư máy móc
  • Kinh doanh vật liệu xây dựng.