May 26 2015 0Comment

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng.
Xây dựng các công trình điện dân dụng và công nghiệp.
Thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, hệ thống thoát nước cho các công trình công nghiệp và dân dụng.
Thi công cầu, kênh, rào chắn, san lấp mặt bằng.
Thi công trang trí nội thất.

admin

Write a Reply or Comment