CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Thường xuyên điều chỉnh các quy trình hoạt động nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, đồng thời cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
– Tận tâm, tận lực hoàn thành công trình đúng hạn, thẩm mỹ, an toàn và bảo hành công trình tận tình, chu đáo.
– Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, song song với việc nghiên cứu ứng dụng các phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại và kỹ thuật thi công tiên tiến.
– Toàn thể các thành viên quyết tâm bảo vệ và không ngừng nâng cao uy tín của Công ty để danh tiếng Công Ty Khang Hy luôn luôn gắn liền với những công trình chất lượng cao.